სპრეიერი

  • სპრეიერი

    სპრეიერი

    1. სასარგებლო მოდელი ეხება სასოფლო-სამეურნეო მანქანას, კერძოდ, მოწყობილობას, რომელსაც შეუძლია ბრინჯის ნერგების გადატანა, მარცვლეულის ტრანსპორტირება, სასუქის გავრცელება და წამლის ცემა ბალიშზე.ეროვნული სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის დაჩქარებული ტემპით, ჩინეთში სასოფლო-სამეურნეო მექანიზაციის დონე მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა.ბალახის მინდვრის გაშენების თვალსაზრისით, ძალიან ხშირია ბრინჯის გადანერგვის ხელოვნური გადანერგვის ჩანაცვლება.მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ...